Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgi är en verksamhet där en stor mängd tekniska hjälpmedel samt implantat är nödvändiga. Höga krav skall ställas på produkternas kvalité och säkerhet i alla avseenden. Det är och har alltid varit Octopus Limedics målsättning att ligga i denna utvecklings framkant genom att kombinera beprövade och väl utprovade produkter med nyheter i syfte att följa denna utveckling.
Fotograf: Ulf Wallgren, Thorax, Linköping

Vi representerar bland andra följande företag och produkter:

 

  

Sorin är leverantör av mekaniska och biologiska hjärtklaffar. Sorin äger sedan en tid CarboMedics och Mitroflow. Fabriken ligger i Saluggia vilket är ungefär mittemellan Milano och Torino. Några gånger per år förevisas fabrik och forskning för kunder, ofta i samband med kongresser som ligger i närområdet.

 

Medos tillverkar kompletta slangsett för hjärt-lungmaskiner. Oxygenator serien "Hilite" finns i 3 storlekar, från nyfödda till vuxna. För långtidsbruk tillverkas ECMO oxygenatorer med diffusionsmembran. Utöver slangset och oxygenatorer produceras även kanyler och VAD system.

 

Fumedica är ett Schweiziskt företag med ett helt produktsortiment vad gäller suturer.

Smartcanula är den ledande tillverkaren för avancerade gränssnitt mellan cirkulationssystemet och hjärt- lung bypass, den viktigaste tekniken för öppen hjärtkirurgi.  I själva verket begränsar kanyler med traditionell design blodflöde och stora tryckfall är vanliga på både arteriella och venösa sidan. Den innovativa smarta kanylerings princip, som är baserad på en kollapsande kanyl möjliggör kringgående av sådana begränsningar och fullt pumpflöde kan oftast nås med enbart gravitationsdränering.

 

Leverantör av sizer-ballonger för vänsterkammar-reduktion. Har ett långtgående samarbete med San Donato Kliniken i Milano. Anordnar 3-4 kurser i Milano per år för den som vill lära sig tekniken.

Utvecklar produkter för behandling av hjärtflimmer med hjälp av radiofrekvens (RF) och genom frysning av vävnad (Cryo). Har system för både öppen som stängd approach.

Huvudkontoret ligger i Cincinnati, Ohio, där man samarbetar bl.a. med University of Cincinnati.

Atricure har genom att samla experter i den medicintekniska branschen kommit att bilda ett mycket effektivt team med syfte att hjälpa både patienter och vårdpersonal.