Kardiologi

Inom detta område representerar vi några av de absolut senaste nyheterna inom medicinsk teknik. Vi har funnit produkter med spjutspetsteknologi som har stora patient- och handhavandefördelar.

Vi representerar bland andra följande företag och produkter:

Biotronik verkar inom det kardiovaskulära området. Företaget grundades 1963 och har sitt huvudsäte i Berlin, Tyskland och Lake Oswego, USA. Biotronik är en av världens ledande leverantör av produkter inom hjärta kärl och globalt sett en av de tre största leverantörerna av pacemakers. Biotronik har över 2200 anställda och är verksamt i mer är 70 länder. Biotronik erbjuder marknaden ett komplett produktsortiment omfattande pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), elektrofysiologi (EP) och interventionell kardiologi (VI). Biotronik möjliggör som enda leverantör på marknaden trådlös övervakning av pacemaker och ICD via GSM nätet. Home Monitoring ger den behandlande läkaren full kontroll över sina patienter via telemedicin.

Artikel i Expressen om GSM-övervakat hjärta ››

 

Vasomedical EECP® - Enhanced External CounterPulsation för behandling av refraktär angina och hjärtsvikt. En ny behandlingsmetod som fick CE godkännande från USA 2001. Leverantörer är Vasomedical Inc. Behandlingen har funnits i USA sedan 1989 men utvecklades redan på 50-talet. Behandlingen går ut på att man fäster en serie manschetter runt patientens vader stuss och lår. Manschetterna fylles och tömmes med luft i takt med hjärtats cykel och ökar på så sätt perfusionen under diastole. Patienten behandlas 1 h om dagen i 35 dagar. Man har i en randomiserad studie och ett flertal registerstudier sett ökad livskvailté (för ca 75-80 % av patienterna). Man har sett positiva effekter på Thallium scint, PET, RPST samt tillväxtfaktorer och neurohormonella markörer.

EECP Therapy Bibliography (Engelska) ››

 

 

QRS Diagnostics levererar den minsta och lättaste portabla ECG, en 12 kanals EKG som går direkt in i din laptop/palmpilot. Finns även för spirometri, saturation och blodtryck.