Kärlkirurgi

Kärlkirurgi är i likhet med thoraxkirurgi en verksamhet där en stor mängd tekniska hjälpmedel samt implantat är nödvändiga. Höga krav skall ställas på produkternas kvalité och säkerhet i alla avseenden. Det är och har alltid varit Octopus Limedics målsättning att ligga i denna utvecklings framkant genom att kombinera beprövade och väl utprovade produkter med nyheter i syfte att följa denna utveckling.
På senare år har bl.a. Vascutek riktat in sig på endovaskulär verksamhet samt utökat
sortimentet med fler specialgrafter för individuella operationer.

Vascutek är leverantör av grafter för hjärt och kärl-kirurgi. Har under senare år riktat in sin tillverkning och forskning på special-grafter för olika kirurgiska ändamål, bedriver även ett endovaskulärt program som nyligen resulterat i produkten Anaconda. Tillverkar såväl polyester som ptfe.


Hagmed är leverantör av Embolectomy Kateters (Fogerty Catheters) och producerar också en mängd andra produkter för PTA och PTCA