Kärlkirurgi

Kärlkirurgi är i likhet med thoraxkirurgi en verksamhet där en stor mängd tekniska hjälpmedel samt implantat är nödvändiga. Höga krav skall ställas på produkternas kvalité och säkerhet i alla avseenden. Det är och har alltid varit Octopus Limedics målsättning att ligga i denna utvecklings framkant genom att kombinera beprövade och väl utprovade produkter med nyheter i syfte att följa denna utveckling.

På senare år har bl.a. Terumo Aortic riktat in sig på endovaskulär verksamhet samt utökat sortimentet med fler specialgrafter för individuella operationer.


Terumo Aortic, tidigare Vascutek, är leverantör av grafter för hjärt och kärl-kirurgi. Har under senare år riktat in sin tillverkning och forskning på special-grafter för olika kirurgiska ändamål, bedriver även ett endovaskulärt program som nyligen resulterat i produkten Anaconda. Terumo Aortic äger nu även Bolton Medical och tillhandahåller således numera EVAR, FEVAR och TEVAR.

 

Angiodroid från Italien tillverkar en CO2 injektor som substitut eller komplement till traditionell Jod-kontrast. 

 

PuraStat är en helt ny typ av hemostatikum utvecklat på Amerikanska MiT universitetet. PuraStat är en peptid som aktiveras vid förändring i pH värde och som då bildar en extracellulär matris som effektivt fungerar som flytande bandage. Transparent, helt syntetiskt och tillverkat helt utan animaliska derivat. Långtidsförvaras i kylskåp och kräver ej blandning eller förarbete innan applicering.

REBOA-kateter 7Fr från Japanska Tokai.

 


Hagmed är leverantör av Embolectomy Kateters (Fogerty Catheters) och producerar också en mängd andra produkter för PTA och PTCA 

 

SurgeLoup från Sydkorea tillverkar luppar i olika utförande och förstoring.