Kvalitetscertifiering

Octopus Limedic är sedan 2018 nu certifierade enligt ISO13845. ISO 13845 är ett gediget certifikat avsett för företag som arbetar med medicinsk teknik.

Certifikatet omfattar hela kvalitetskedjan och säkerställer leverans av säkra produkter som tillverkats, förvarats, transporterats och hanterats enligt denna standard.