Affärsidé

Octopus Medical AB med dotterbolag Octopus Medical AS och Limedic AB ska marknadsföra och sälja högkvalitativa produkter till svensk sjukvård, huvudsakligen inom områdena interventionell kardiologi/radiologi,urologi,  thorax- och kärlkirurgi. Vi ska tillhandahålla högsta grad av service, flexibilitet, leveranssäkerhet och kunnande.

Våra produkter ska i första hand ha följande fördelar gentemot konkurrenterna: spjutspetsteknologi, högre kvalitet, bättre prestanda och lättare handhavande.

Vi ska tillsammans med kunder och leverantörer medverka till att förbättra produkter och behandlingsmetoder.

Vår organisation ska vara kundorienterad och förändringsbenägen med tanke på de stora förändringar som vår marknad genomgår. Vi skall aktivt söka efter nya produkter.